Quiz

/15

Quiz

Sprawdź swoją wiedze o zimnej wojnie.

1 / 15

1. Która z wymienionych niżej postaci przekazała CIA plany sowieckie dotyczące zmasowanego ataku na kraje Europy Zachodniej:

2 / 15

2. Afera U2, to:

3 / 15

3. Niewydolność systemu narzuconego Polsce przez Związek Sowiecki , połączona z nieudolnością władzy, doprowadziły w grudniu 1970 roku do sprzeciwów społecznych. W którym mieście rozpoczęły się pierwsze manifestacje, podczas których milicja i wojsko użyły broni palnej:

4 / 15

4. Jakiego typu urządzenia techniczne Rosja Sowiecka chciała umieścić na Kubie:

5 / 15

5. Zimna wojna to konflikt mocarstw o wpływy polityczne i gospodarcze pomiędzy:

6 / 15

6. Który z I Sekretarzy PZPR rozpoczął współpracę gospodarczą z państwami zachodnimi:

7 / 15

7. Jak się nazywał I Sekretarz Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, który prowadząc politykę pierestrojki i glasnosti , doprowadził do zakończenia zimnej wojny i upadku Związku Sowieckiego:

8 / 15

8. Propaganda komunistyczna próbowała obwiniać kraje kapitalistyczne winą za niepowodzenia gospodarcze, m.in. oskarżając je o zrzucenie na teren Polski larw owadów:

9 / 15

9. Obrady tzw. Okrągłego Stołu były spotkaniem przedstawicieli rządzących komunistów z reprezentantami opozycji antykomunistycznej i były kolejnym etapem do upadku komunizm:

10 / 15

10. Komuniści nie cieszyli się pełnym poparciem społeczeństw w swoich krajach, ale wszelkie próby odstępstwa od twardej ideologii były natychmiast brutalnie uciszane. W którym kraju w 1968 r. doszło do interwencji wojsk niektórych państw Układu Warszawskiego w tzw. „obronie socjalizmu”:

11 / 15

11. W którym roku doszło do starć w Poznaniu na tle politycznym między demonstrantami a milicją i wojskiem:

12 / 15

12. Wyśmiewanym przez komunistów symbolem gospodarki kapitalistycznej w Polsce był znany napój:

13 / 15

13. Jak się nazywał Prezydent Stanów Zjednoczonych urzędujący podczas kryzysu kubańskiego:

14 / 15

14. Które państwa wzięły militarny udział w ataku na Egipt podczas kryzysu sueskiego w 1956 r:

15 / 15

15. Przedstawienie której sztuki teatralnej w 1968 roku było jednym z głównych momentów inicjujących demonstracje studentów w Warszawie domagających się zniesienia cenzury, będącym jednym ze środków opresyjnych komunistów:

Twój rezultat to

0%