Quiz

/15

Quiz

Sprawdź swoją wiedze o zimnej wojnie.

1 / 15

1. W którym roku zburzono mur berliński, będący symbolem zimnej wojny:

2 / 15

2. Jednym ze sposobów dostarczania Polakom obiektywnych wiadomości z kraju i ze świata były zagraniczne radiostacje. Która z nich była najczęściej słuchana?

3 / 15

3. Ile mil morskich od USA jest położona Kuba:

4 / 15

4. Który z konfliktów zbrojnych po II Wojnie Światowej został jednomyślnie potępiony przez USA i ZSRS:

5 / 15

5. Komuniści polscy chcieli podporządkować Polskę Związkowi Sowieckiemu. Okres tzw. stalinizmu w Polsce trwał w latach:

6 / 15

6. Zimna wojna to konflikt mocarstw o wpływy polityczne i gospodarcze pomiędzy:

7 / 15

7. Państwa arabskie sprzeciwiały się powstaniu Izraela, co stało się elementem zimnej wojny, która doprowadziła do zbrojnych konfliktów. Kto wspierał państwa arabskie w wojnach przeciwko Izraelowi:

8 / 15

8. Sowiecka bomba atomowa powstała przy pomocy planów technicznych wykradzionych przez szpiegów w:

9 / 15

9. Podaj rok śmierci Józefa Stalina, której następstwem była tzw. odwilż polityczna w ZSRS i w krajach zależnych:

10 / 15

10. Jak długo trwała interwencja wojskowa ZSRS w Afganistanie, zakończona wycofaniem wojsk sowieckich:

11 / 15

11. Która organizacja terrorystyczna dokonała zamachu na izraelskich sportowców podczas Olimpiady w Monachium w 1972 roku:

12 / 15

12. Który z polityków (i gdzie) użył jako pierwszy sformułowania „żelazna kurtyna”:

13 / 15

13. Ostatni więźniem politycznym w okresie wpływów komunistycznych w Polsce był:

14 / 15

14. Afera U2, to:

15 / 15

15. Które z państw bloku wschodniego poparło militarnie Ludowy Front Wyzwolenia Angoli wysyłając tam swoje wojska:

Your score is

0%