Polityka plików cookie

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka);

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości serwisu internetowego pod adresem www.muzeumzimnejwojny.com
Serwis prowadzony pod adresem www.muzeumzimnejwojny.com administrowany jest przez Fundację Józefa Szaniawskiego, ul. Kanonia 20/22 lok.13, 00-278 Warszawa. Administrator dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Serwisu.

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.muzeumzimnejwojny.com nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
Serwis informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanym w tym punkcie celu.

I. Rodzaje i cel korzystania Plików Cookies:
SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał z Serwisu za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np., google, googleanalytics.
Cel: prowadzenie statystyk.

II. Możliwość włączenia/wyłączenia Pliki Cookies:
Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień, np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy:

  1. Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”.
  2. Przejść do zakładki „Prywatność”.
  3. Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.

III. Dane przetwarzane w ramach Plików Cookies:
Fundacja Józefa Szaniawskiego przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Serwisu.
Serwis zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie przekazywania ich osobom trzecim.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

IV. Przekierowanie do innych stron:
Serwis www.muzeumzimnejwojny.com zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z zawartą na niej Polityką Prywatności. Serwis www.muzeumzimnejwojny.com nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.
Zmiany.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.