Podsumowanie wystaw „Generał Kukliński – Polska Samotna Misja” oraz „Józef Szaniawski – ostatni wiezień polityczny PRL”

W okresie od czerwca do października odbyło się 5 wystaw o tematyce zimnowojennej. Pierwszą z nich była wystawa „Generał Kukliński – Polska Samotna Misja”, która prezentowana była w szkole w Broszkowie, parafii pw. św Antoniego w Kotuniu, oraz Muzeum Zimnej Wojny. Druga wystawa „Józef Szaniawski – ostatni więzień polityczny PRL” odbyła się w szkole w Broszkowie, oraz Muzeum Zimnej Wojny. Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających, które łącznie odwiedziło prawie 700 osób!

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.