Trwa tworzenie Instytutu Generała Kuklińskiego w USA. Działanie współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności

Zawarte zostało porozumienie pomiędzy Instytutem Generała Kuklińskiego w Ameryce a Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, na mocy którego SWAP udostępni przestrzeń na siedzibę Instytutu. SWAP to najstarsza na świecie niezależna organizacja zrzeszająca byłych żołnierzy polskich, działająca nieprzerwanie od 1921 roku. Obie strony umowy zobowiązały się również do współpracy przy organizacji wystaw i innego rodzaju imprez. Serdecznie dziękujemy naszym partnerom z firmy SWAP za udaną współpracę, która w przyszłości przerodzi się w wiele ciekawych projektów.

Działanie współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności.