Gordon H. „Nick” Mueller odwiedził Muzeum Gen. Kuklińskiego

Gordon H. „Nick” Mueller, prezes i założyciel Narodowego Muzeum II Wojny Światowej, odwiedził dziś Izbę Pamięci Generała Kuklińskiego w Warszawie, aby poznać historię prawdziwego bohatera zimnej wojny o pseudonimie „Jack Strong”.

The National WWII Museum Founding President and CEO Emeritus, Gordon H. “Nick” Mueller today visited The General Kuklinski Museum in Warsaw to know the story about true cold war hero, code name „Jack Strong”.