Wystawa o „największym bohaterze w dziejach ludzkości”- Piaseczno

W piaseczyńskim liceum otwarto wystawę poświęconą Generałowi Ryszardowi Kuklińskiemu. Gościem honorowym uroczystości był Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki.


Nasze liceum jest doskonałym miejscem do wyeksponowania postaci generała Ryszarda Kuklińskiego – powiedziała dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego, Barbara Chwedczuk. – Miło nam, że zostaliśmy wyróżnieni organizacją tej wystawy.

To jest wystawa o człowieku, którego życie było jak scenariusz filmu sensacyjnego – mówił Ryszard Czarnecki, wspominając że film o generale Kuklińskim rzeczywiście powstał. To „Jack Strong” w reżyserii Władysława Pasikowskiego. – To film o człowieku, który żył i pracował dla Polski, który z Polski musiał uciekać by ocalić swoje życie. Był postacią wielką i tragiczną. Współpracował z władzami amerykańskimi i nigdy nie wziął żadnych pieniędzy – podkreślił Ryszard Czarnecki. – To pokazuje, że przyświecały mu wartości patriotyczne. On sam o sobie nie lubił mówić. Dobrze, że o nim mówią inni, bo zasługuje na upamiętnienie. Jego życie było wzorem – przykładem patriotyzmu i wartości, które wyrażają się w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”.


Szef powiatowych struktur PiS Sergiusz Muszyńskipodziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wystawy, m.in. radnemu Martinowi Świgodzińskiemu, który był pomysłodawcą całego przedsięwzięcia.
– To on przyczynił się do tego, że nie doszło do wybuchu III wojny światowej – powiedział o Generale Kuklińskim radny Świgodziński. – To jest wystawa o człowieku, którego możemy nazwać największym bohaterem w dziejach ludzkości.
Przewodnikiem po wystawie był Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci Generała Kuklińskiego, która jest właścicielem ekspozycji. W skład wystawy wychodzi 20 plansz, na których znajduje się ok. 300 fotografii i dokumentów w języku polskim i angielskim, dotyczących patriotycznej działalności Generała Kuklińskiego. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających bezpłatnie do przyszłej środy włącznie (1 maja). Można ją odwiedzać 24 godziny na dobę (w godzinach nocnych na wystawę wprowadzi dozorca). W czwartek i piątek w godz. 11 – 15 będzie obecny kustosz z Izby Pamięci Generała Kuklińskiego, który będzie oprowadzał po wystawie.


Zdjęcia i tekst: PiasecznoNews.pl