Wystawa „Generał Ryszard Kukliński – polska samotna misja” w Miami na Florydzie

7 lutego w Miami na Florydzie w ramach cyklu debat panelowych Muzeum Generała Ryszarda Kuklińskiego odbyła się dyskusja nt.: „Polska droga do demokracji – przykład dla Ameryki Łacińskiej”. Wydarzeniu towarzyszyła zorganizowana, przy współpracy Archiwum Akt Nowych i Izby Pamięci gen. Kuklińskiego, wystawa – „Generał Ryszard Kukliński – polska samotna misja”.

Fot. Polska Fundacja Narodowa