Wystawa w Orchard Lake SS Cyril & Methodius Seminary i Polish Museum of America w Chicago

Pod koniec 2018 roku, Izba Pamięci Generała Kuklińskiego zrealizowała dwie wystawy w USA. Pierwsza z nich miała miejsce w Orchard Lake SS Cyril & Methodius Seminary, natomiast druga w Polish Museum of America w Chicago. Dziękujemy za współpracę i zainteresowanie postacią Ryszarda Kuklińskiego.

„Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku”.