Julian Eugeniusz Kulski ps. Chojnacki w Muzeum gen. Kuklińskiego

Dziś muzeum gen. Kuklińskiego odwiedził Julian Eugeniusz Kulski ps. Chojnacki, Goliat architekt, żołnierz AK, major Wojska Polskiego, powstaniec warszawski.
Działał w ZHP, następnie w Szarych Szeregach. W 1941 roku Kulski złożył przysięgę żołnierską i przyjął pseudonim „Chojnacki”, wstępując do Związku Walki Zbrojnej. W 1942 roku został aresztowany przez Gestapo. Więziony w areszcie na Pawiaku, nie zdradził Niemcom żądanych przez nich informacji. Ostatecznie zwolniony, na krótko opuścił Warszawę. Po śmierci jego opiekuna i dowódcy Ludwika Bergera Kulski przyjął jego pseudonim Goliat. Następnie przeszedł do 9 Kompanii Dywersyjnej AK Żniwiarz. Brał udział w Powstaniu Warszawskim od chwili jego wybuchu jako żołnierz Zgrupowania Żywiciel na Żoliborzu. Za odwagę w walce został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po upadku powstania trafił do obozu jenieckiego Stalag XI-A Altengrabow, z którego przeszedł w maju 1945 roku do alianckiego obozu przejściowego.
Syn prezydenta Warszawy Juliana Spitosława Kulskiego. Wybitny architekt w USA i polski patriota.