20. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta

20. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta.
„Bohaterowie są zawsze samotni. Nie mają za sobą tłumu płatnych klakierów, redaktorów kłamstwa, zwolenników pałki i obozu osamotnienia. Sprawa Kuklińskiego stała się sprawą nas wszystkich, apeluję do naszych sumień i obywatelskich postaw.” – z listu Herberta do prezydenta Lecha Wałęsy.