Wystawa w Karolewie

Dzięki ludziom dobrej woli wystawa o gen. Kuklinskim trafia do szkół, kościołów, muzeów, domów kultury i jednostek wojskowych. Bardzo dziękujemy!!! Uroczyste otwarcie wystawy w Zespole Szkół Rolniczych w Karolewie było możliwe dzięki współpracy Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.