Generał Ryszard Kukliński

Generał Ryszard Kukliński

Postanowieniem z dnia 2 września 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej mianował na stopień generała brygady

pośmiertnie

pułkownika Ryszarda KUKLIŃSKIEGO

Akt nadania stopnia generalskiego odebrał Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci Pułkownika Kuklińskiego.

Wystąpienie prezydenta

I wreszcie, proszę Państwa, nominacja generalska dla pana ? generała już ? Ryszarda Kuklińskiego, nieżyjącego, a więc świętej pamięci. W jakimś sensie, można powiedzieć, sprawiedliwość historyczna. To z całą pewnością człowiek, który był rycerzem naszej niepodległości. Tej niepodległości najnowszej, którą tak naprawdę znów odzyskaliśmy na przełomie lat 1989-1990, a więc wtedy, kiedy udało nam się wyjść z sowieckiej strefy wpływów ? między innymi dzięki jego odwadze, między innymi dzięki jego determinacji to właśnie było możliwe. Także dzięki wsparciu naszych sojuszników i naszego wielkiego ojca świętego Jana Pawła II. Ale dzieło pułkownika Kuklińskiego, dziś generała, jest w tym zakresie niepodważalne i było niezbędne.

Szanowni Państwo, jak wszyscy wiemy, zapłacił za to wysoką cenę – zapłacił cenę nie tylko wygnania, zapłacił cenę nie tylko wyroku śmierci, który komunistyczny sąd wydał na niego, zapłacił nie tylko cenę degradacji, ale zapłacił także cenę życia swoich najbliższych ? do dziś w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Dlatego z całą pewnością pan generał Kukliński był wielką postacią naszej historii i z całą pewnością był człowiekiem niepodległości.

11 listopada 2016