Ważna inicjatywa!

Stwórzmy jeszcze przed wyborami, listę ważnych patriotycznych miejsc, które chciano usunąć bądź usunięto w ciągu ostatnich lat w Naszym Kraju!

Przez ostatnich kilka lat w Polsce celowo wstrzymywano usuwanie sowieckich pamiątek. Jednocześnie brak dobrej woli ze strony rządzących lub celowe działania doprowadzały do zamknięcia bądź prób zamknięcia ważnych patriotycznych miejsc pamięci. Nie znaleziono w Warszawie kilku metrów kwadratowych, by uczcić pamięć ofiar Katynia poprzez ekspozycję pamiątek po ks. prałacie Peszkowskim. Izbę Pamięci Księdza Prałata Peszkowskiego „wykurzono” z miejskiego lokalu za pomocą podnoszonego czynszu. To najwyraźniej dobrze znany sposób. Podobnie chciano uczynić z Izbą Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Warto jeszcze przed wyborami zebrać więcej takich przypadków, kiedy włodarze miast za pomocą polityki czynszowej pozbywali się patriotycznych placówek edukacyjnych, a także patriotycznych pomników, jak to miało miejsce w Gdańsku z pomnikiem przedstawiającym żołnierza Armii Czerwonej gwałcącego kobietę w ciąży, autorstwa Jerzego Szumczyka. Usuniętym zresztą na wniosek ambasadora Rosji. Informacje o przypadkach zlikwidowania takich miejsc w całej Polsce proszę nadsyłać na adres: izba@kuklinski.org.pl, a także wysyłać na profil Izby. Taka lista pomoże w przyszłości dbać o te miejsca i ustanowić je na nowo.

Ryszard Kukliński: „Jest tylko pytanie, jaka Polska i czyja Polska?”

Filip Frąckowiak, 29 października 2015